Ydelser

Anlægsopgaver - Legepladser - Vintertjeneste

I Romer’s Anlæg kan vi være jer behjælpelig med flere elementer i forbindelse med ændring af jeres uderum.

Vi kan være behjælpelig med udarbejdelse af haveplaner med dybdegående beskrivelser, plantelister samt AutoCAD tegninger, som kan visualisere de kommende ændringer ned til de mindste detaljer. De mange års erfaring med faget gør at vi er utrolig praksisnære og gennemtænker mange mulige problemstillinger i vores idéoplæg. Dette gør at vores materiale også er med til at mindske de uforudsete omkostninger der tit kan være ved byggeprojekter.

Efter ovenstående er udarbejdet kan vi også være jer behjælpelig med udførelsen. Hvis vi har været med til at designe anlægget, vil den videre gang med udførelse tit forløbe nemt, da mange ting vil være afklaret på forhånd. Vi kan være behjælpelig med alle former for ændringer af uderum. Vi arbejder med og kender til rigtig mange materialer indenfor anlægsgartnerbranchen, hvilket gør at vi kan være på forkant med mange ting og tage kunderne med i de vigtige beslutninger der skal tages undervejs. Vi udføre alle vores opgaver med utrolig stor faglig og højt kvalitets niveau.

Vi kan også tilbyde flere former for forundersøgelser. Det kan for eksempel være jordprøver ved jordflytning, rådighed over vejareal ved arbejdets udførelse, nedsivningstest samt love og regler indenfor regnvandshåndtering, gødningsanalyser og meget mere.

Så lige meget hvad du ønsker af ændringer af dine udearealer, hvilken størrelse, om det er rådgivning eller udførelse, så kan vi være jer behjælpelig med opgaven.

Det er en fornøjelse at komme hjem til den finish.

Privathave i Odense C

Tusind tak for alt jeres arbejde, vi er så glade for det, der ser virkelig godt ud.

Privathave i Fåborg